Dagjeuitpagina zal jouw gegevens, die hebt doorgegeven voor de nieuwsbrief niet doorgeven en/of verkopen aan derden.

Dagjeuitpagina gebruikt foto’s en informatie met toestemming van een twee partij (organisatie’s, reisbureau’s, en/of affilatie bedrijven)

Mocht Dagjeuitpagina ondanks de toestemming  van deze partijen, toch foto’s gebruiken waarvoor geen licencie is verstrekt aan de partij waarvan Dagjeuitpagina de foto’s heeft ontvangen, dan is Dagjeuitpagina niet verantwoordelijk voor de eventuele kosten, kosten licentie van een foto en/of kosten van een deurwaarder /advocaat of boete’s.

De kosten zullen verhaald worden op de partij die Dagjeuitpagina toestemming heeft gegeven  om de gegevens en/of foto’s te gebruiken.

De toestemming tot het gebruik van foto’s en informatie wordt ook gezien als Dagjeuitpagina toestemming van affiliate bedrijven heeft ontvangen om informatie en/of foto’s te gebruiken. Mochten er eigenaren van foto’s zich melden op info@dagjeuitpagina.nl dan zal dit naar de affiliatebedrijven worden doorgestuurd. Per email en aangetekend.

Mochten bedrijven ons benaderen omdat wij zgn illegale foto’s hebben gebruikt, dan zullen wij hen verwijzen naar de zakenpartner van wie wij product feed ontvangen. Tevens zullen wij het bedrijf die ons benaderd over het gebruik van illegale foto’s een nota van 185,00 Euro sturen voor de gemaakte kosten. Ontvangen wij een tweede brief, dan zal er wederom een nota gestuurd worden maar dan 50% hoger dan de eerste, bij een derde brief wederom 50% hoger.

DISCLAIMER

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.dagjeuitpagina.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Dagjeuitpagina. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dagjeuitpagina is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dagjeuitpagina.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Dagjeuitpagina te mogen claimen of te veronderstellen.

Dagjeuitpagina streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Dagjeuitpagina aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie of prijzen die op websites vermeld staan, waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.dagjeuitpagina.nl op deze pagina.


Het Laatste Tafeltje